Święta Lipka – z pielgrzymką na Mazury!

Święta Lipka to wieś położona na Mazurach, w powiecie kętrzyńskim. Pod tą nazwą kryje się także bardzo sławne w Polsce sanktuarium Maryjne. Świętolipksa bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny to jedno z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce. Nic dziwnego, że przyciąga ona mnóstwo pielgrzymów i turystów. Zespół architektoniczny składa się z kościoła, krużganku i klasztoru. Posiada bardzo bogatą i dobrze zachowaną dekorację, na którą składają się rzeźby w kamieniu i drewnie, obrazy na płótnie, malarstwo, wyroby ze złota oraz niesamowity przepych dzieł artystycznych z dziedziny ślusarstwa i kowalstwa.

Przez duży udział jezior i lasów, Święta Lipka stała się miejscem wypoczynkowym.

Początki sanktuarium maryjnego sięgaj XIV wieku. Znane są one tylko z ustnych opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Najstarszą udokumentowaną informację o Świętej Lipce znaleziono w aktach kapituły płockiej (zapis z 1463 roku). Początki kultu Maryjnego sięgają pewnej powieści. Niejaki skazaniec, więziony w lochach kętrzyńskiego kościoła, dzięki interwencji Matki Boskiej wyrzeźbił w drewnie jej figurkę z Dzieciątkiem. Ponoć po jej wykonaniu został uwolniony. Wyrzeźbioną figurkę przywiesił na lipie, przy drodze z Kętrzyna do Reszla. Umiejscowiona na drzewie Matka Boża słynęła cudami, przez co z czasem wokół niej wybudowano kaplicę. Jak wyglądała nie wiadomo.

swieta_lipka_kosciol_NMP_Organy
Już wtedy zaczęły się liczne pielgrzymki do Świętej Lipki. Kaplica jednak została zniszczona w czasie reformacji a na jej miejsce wstawiono szubienicę, która miała odstraszać pielgrzymów. Dopiero dzięki staraniom Stefana Sadorskiego przystąpiono do jej renowacji. Budowę na starych fundamentach zrealizowano w 1619 rok. Tak odnowioną kaplicę przekazano pod opiekę jezuitów.

Dziś Święta Lipka jest znanym sanktuarium maryjnym oraz centrum pielgrzymkowym. Przyciąga nie tylko turystów z Warmii, również z całej Polski i z krajów Europy Zachodniej i Wschodniej. Największe wrażenie na odwiedzających robią przepiękne organy, które w okresie letnim cieszą się największą popularnością.

swieta_lipka_kosciol_NMP

Podobne wpisy