Kadzidłowo – safari na Mazurach

Kadzidłowo – dziki

Dojechać do Kadzidłowa najłatwiej trasą z Rucianego w kierunku Mikołajek.

Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo znajduje się na terenie Puszczy Piskiej. Celem Parku jest umożliwienie zwiedzającym poznania gatunków rodzimych. Położenie Parku na śródleśnych łąkach stwarza zwierzętom możliwość życia w warunkach zbliżonych do naturalnych. Ze względu na rozległość terenu parku Kadzidłowo zwiedzanie odbywa się tylko z przewodnikami, którzy opowiadają o poszczególnych zwierzętach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie ochrony. Dotyczy to przede wszystkim gatunków rzadkich rzadkich ginących, jak ryś, wilk, puchacz, cietrzew, głuszec, jarząbek.

Dużym sukcesem jest ich rozmnażanie na terenie Parku, co świadczy o odpowiednich warunkach ich utrzymania.

kadz_7

W Parku Kadzidłowo prowadzone są prace związane z ochroną i reintrodukcją gatunków obecnie ginących lub zagrożonych takich jak kuraki leśne czy ryś nizinny. Patronem Parku Kadzidłowo jest znany przyrodnik i patriota Benedykt Dybowski, który zesłany na Syberię przyczynił się do poznania przyrody tej części świata. W związku z tym w Kadzidłowie znajduje się też grupa zwierząt Syberii i Dalekiego Wschodu.

Założycielem parku jest dr Andrzej Krzywiński

Można w nim zobaczyć:

  • bizony
  • wilki
  • żurawie
  • żubry
  • syberyjskie jelenie Dybowskiego
  • mnóstwo ptactwa leśnego

Parku utrzymywany jest przez odwiedzających, dozwolone jest karmienie zwierząt.

Park obecnie zajmuje obszar 10000 m2

kadz_2

Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo

12-220 Ruciane Nida

tel. (0 87) 425 73 65

e-mail: park@kadzidlowo.pl

kadz_3
Kadzidłowo – Żubry

PARK CZYNNY JEST CAŁY ROK OD 9.00DO ZMIERZCHU

kadz_5

Podobne wpisy