Czerwony punkt zaznaczony na mapie to nasza siedziba.