Podróż na wyspę Upałty

Upałty to wyspa znajdująca się na jeziorze Mamry. Jej powierzchnia wynosi 67 ha, co mianuje ją największą wyspą w krainie Wielkich Jezior Mazurskich. W całości jest ona rezerwatem przyrody, o czym informują tabliczki umieszczone na jej brzegach.

Południowa część wyspy jest miejscem wypoczynku i wylęgu ptactwa wodnego oraz wielu innych gatunków ptaków śpiewających. Znajduje się na niej także stanowisko lęgowe orła bielika. Wyspa pokryta jest bogatym drzewostanem liściastym, są to m. in. dęby, lipy, graby, wierzby, wiązy i leszczyny. Brzegi obficie porośnięte są trzcinami. Jeszcze 300 lat temu wyspa Upałty łączyła się z lądem. Pozostałością po rozłące są liczne pasy płycizn znajdujące się pomiędzy wyspą a brzegiem jeziora.

Upalty_4_VIII_2009a

Do połowy XVI wieku wyspa była w posiadaniu Lehndorffów, którzy swoją siedzibę mieli w Sztynorcie. Na południe od Upałt na małej wysepce hrabia von Lehndorff wybudował piramidę wysokości 40 stóp dla upamiętnienia hrabiego Henckla von Donnersmarcka. W wyniku działania fal jeziora piramida po latach została rozmyta. Przed 1939 rokiem na wyspie znajdowałam się elegancka restauracja, leśniczówka i domki letniskowe. W czasie, kiedy na niej stacjonował pododdział ochrony kwatery w Mamerkach wyspa połączona była z lądem drewnianym mostem (lata 1941-1944). Niestety rok później most został spalony. Na wyspie można znaleźć resztki fundamentów niemieckich schronów i umocnień ziemnych z II wojny światowej.

Obecnie jest zakaz wstępu na wyspę ze względu na ochronę lęgowisk i ostoi ptactwa. Tylko za odpowiednim zezwoleniem jesteśmy w stanie ją zwiedzić. Przybijać możemy jedynie w miejscu do tego wyznaczonym.

Podobne wpisy