Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur 2007

„Perkun” otrzymał główną nagrodę w kategorii usługa turystyczna w konkursie na „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” 2007.

Konkurs organizowany był w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości oraz programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004 wpisanych w Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego produktu turystycznego i usługi w regionie Warmii i Mazur oraz ich promocja na rynku lokalnym, krajowym i UE. Kryteria, które były brane pod uwagę w kategorii usługa to: jakość obsługi, zgodność usługi z oczekiwaniami klienta, innowacyjność, konkurencyjność, opinie odbiorców, usługi dodatkowe, promocja regionu poprzez usługę. O tym, który produkt turystyczny został najlepszy zdecydowało w oparciu o powyższe kryteria powołane przez Marszałka Województwa Jury Konkursu, które przy wydawaniu werdyktu brało pod uwagę głosy czytelników „Gazety Olsztyńskiej”, „Dziennika Elbląskiego”, internautów odwiedzających stronę www.wm.pl i słuchaczy Radia Olsztyn. Najlepszy produkt turystyczny Warmii i Mazur w 2007 roku to spływy łodziami w staromazurskim stylu.